Crazy Music, z.s.
J. E. Purkyně 274
434 01 Most
Telefon: +420 - 41 41 41 434  E-Mail: info@crazymusic.cz

Mohu nechat večer restauraci otevřenou, když bude přístupná jen členům spolku?

Written by Super User
Category:

Článek převzat ze serveru Stav bez nouze.

Dotaz: Od 10. prosince vládní opatření znovu zkracují možnost prodeje večer, je ale stanovena výjimka pro závodní kantýny. U nás na vesnici máme spolek. Je možné, aby večer byla hospoda otevřená jen pro členy spolku? Je možné večer prodávat alkohol?

Odpověď: Krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290 skutečně s účinností od 10. 12. 2020 zakazuje přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a prodeje z provozovny stravovacích služeb v místě této provozovny (např. výdejové okénko) v čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod.

Z tohoto zákazu je ale stanovena výjimka pro provozovny „které neslouží pro veřejnost(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních)“. Podobná výjimka je stanovena také z povinnosti nepřipustit ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 50 % kapacity míst k sezení.

Pokud tedy dojde po 20. hodině k tomu, že je restaurace pro veřejnost uzavřena, ale je přístupná pouze pro členy místního spolku, opatření tím není porušeno. Opatření jen jako příklad zmiňuje závodní stravování (což je mnohdy běžná restaurace umístěná v areálu továrny či jiného závodu a tím zcela nebo z části nepřístupná veřejnosti mimo zaměstnance daného závodu – obvykle se v kantýně setkává mnoho lidí, často daleko víc, než v běžné restauraci, kteří se jinak v rámci provozu nepotkávají) a není důvod, proč by se výjimka nevztahovala také na členy spolku. Je možné také prodávat členům po 20. hodině alkohol, protože opatření zakazuje pouze jeho prodej ven (např. výdejovým okýnkem).

Pokud bude provozovna ve večerních hodinách otevřená, dají se očekávat kontroly ze strany policistů a strážníků. Jakkoli se provozovatelé pokut zatím bát příliš nemusejí (novela, která to má změnit, se teprve připravuje), hrozí „popotahování“ zákazníků. Proto vše usnadní, když bude po 8. hodině večerní provozovna zvenku označena jako veřejnosti uzavřena a přístupná pouze pro členy spolku xy.

Dále určitě klidnému průběhu jednání se strážci zákona pomůže, když členové budou mít u sebe nějaké potvrzení od spolku (může se jednat např. o kartičky podobné stravenkám zaměstnanců či jiné jednoduché „průkazy“ prokazatelně vydané spolkem). Takové kartičky také usnadní kontrolu ze strany provozovatele restaurace nebo osoby pověřené spolkem, aby v provozovně nebyla přítomná veřejnost mimo členy spolku.

Pokud si tedy spolek takto „pronajímá“ restauraci pro své soukromé neveřejné akce (ať už na základě úplatné nebo bezúplatné smlouvy), může restaurace pro tyto členy spolku normálně i ve večerních hodinách fungovat. Není rozdíl v tom, jestli se restaurace změní v „závodní“ nebo „spolkovou“.

Určité omezení představuje zákaz hromadných akcí pro více než 10 osob ve vnitřních prostorách. I zde jsou ale v opatření stanoveny výjimky, a to pro členy jedné domácnosti, zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele a osoby společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. Domníváme se, že spolkovou činnost lze pod tuto výjimku podřadit jako „jinou obdobnou činnost“. Právo sdružovací navíc nepatří mezi práva která mohou být během nouzového stavu omezena. Spolky tedy mohou normálně fungovat.

Setkávání spolků v hospůdkách, kavárnách a podobných provozovnách u nás má tradici. V 60. letech 19. století se hostince v důsledku pokračujícího národního obrození stávaly domovem řady divadelních a ochotnických spolků. „Vedle uměleckých spolků, které chtěly povznést národní cítění, prosazovaly český jazyk a zpívaly národní písně, vznikaly další rozlišného zaměření, ať dělnické, studentské či sportovní. Spolky slučovaly lidi stejných zájmů, kteří do hospody přicházeli nejen diskutovat, ale také se bavit na zábavy, plesy a představení, která jednotlivé spolky pořádaly. Některé měly dlouhého trvání a některé tzv. jepičí život a jiné skončily se zbouráním či zrušením hostince, v němž se jeho členové scházeli.“ Viz Kateřina Kalužová. Pohostinství v Brně v 19. století (Bakalářská diplomová práce). Brno 2018.

Nebylo by pěkné se k této tradici vrátit?

Můžu nechat hospodu otevřenou pro odpůrce vládních opatření

Written by Super User
Category:

Článek převzat ze serveru Stav bez nouze

Dotaz: Provozujeme restauraci a rozhodli jsme se zapojit do iniciativy Chciplpes.cz, umístit do provozovny petiční arch a nechat otevřeno pro odpůrce nesmyslných vládních nařízení. Spadá tento postup pod výjimku z krizového opatření?

Odpověď:

Krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 a jehož účinnost byla prodloužena prozatím do 22. 1. 2020, zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

 1. v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

Musíme konstatovat, že krizové opatření nezakazuje provoz restaurací (výslovně se počítá s tím, že za určitých podmínek být provozovány mohou). Pokud má restaurace otevřeno, zřejmě tedy krizové opatření neporušuje. Pokud by zde ale byla přítomna veřejnost, mohou být podle všeho hrozbě pokuty za porušení krizového opatření vystaveni zákazníci. Jiná je ale situace, pokud provozovna není otevřena pro veřejnost, ale pouze pro zaměstnanecké stravování, spolkovou činnost nebo jinou skupinu osob.

Pokud je restaurace otevřena pouze pro odpůrce vládních opatření a je takto označena, pak zřejmě k porušení opatření vlády nedochází. Ke zvýšení průkaznosti toho, že se v provozovně nacházejí pouze odpůrci vládních opatření (a ne veřejnost), může provozovatel vyžadovat, aby zákazníci při vstupu podepsali prohlášení, že s vládními opatřeními nesouhlasí.

Že je takový postup možný a je výrazem ústavně chráněné svobody projevu judikoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 3212/18. S ohledem na toto rozhodnutí si lze představit, že provozovatelé mohou mít vyvěšenu ceduli například s nápisem:

S platností od 10. 1. 2021 neobsluhujeme zastánce likvidačních opatření naší vlády. Důvodem je obava o ztrátu svobody, občanských práv, podnikání a o budoucnost našich dětí. Služby naší provozovny mohou využít pouze ti kdo podepíší prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s kroky vlády, které odporují všem normám, které by měly platit v 21. století.“

Prohlášení, které budou zákazníci podepisovat, může znít např. takto:

„Prohlašuji, že nesouhlasím s  kroky vlády v boji s koronavirem, které jsou chaotické a zcela ignorují zdravý́ rozum. Vláda popírá aktuální statistická data. Její opatření nevychází z žádné seriózní studie, ani se neopírají o žádná relevantní data státních institucí. Přijatá krizová opatření podle mého přesvědčení odporují všem normám, které by měly platit v 21. století.“

Teoreticky by zákazníkům mohla hrozit pokuta za porušení opatření vlády, které omezuje svobodu pohybu před 9. hodinou večerní (aktuálně usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 ve spojení s usnesením ze dne 7. ledna 2021 č. 12). Toto opatření ale zná výjimky, kam lze zejména zařadit zejm. cesty za účelem nákupu zboží a služeb.

Opatření tak evidentně umožňují pobývat před 21. hodinou v restauracích, pokud tyto nejsou přístupné veřejnosti, ale jen určité vymezené skupině osob.

 

Ceník členských poplatků Soukromého klubu

Written by Super User
Category:

Ceník členských a licenčních poplatků

Na této stránce naleznete ceník členských poplatků, které platí přímí členové spolku XCenter.eu, o.s.

Jste-li provozovatelem internetového rádia, týká se Vás ceník uvedený na této stránce.

Jste-li uživatelem software, které zastupujeme, týká se Vás ceník uvedený na této stránce.

Používáte-li streamovací služby BroadCaster.cz (mimo projekt TopRádio.cz), pak se Vás týká ceník uvedený na této stránce.

Řádné poplatky:

Položka: Částka: Období:
Registrace člena Soukromého klubu 1000,-Kč jednorázově
Měsíční členský příspěvek člena Soukromého klubu 750,-Kč měsíčně

Mimořádné poplatky:

Položka: Částka: Období:
Smluvní pokuta za platbu po splatnosti 100,-Kč jednorázově za každou fakturu
Reaktivace členství 500,-Kč jednorázově při pozastavení členství pro neúhradu
Vystavení certifikátu člena 200,-Kč za každou žádost, zdarma ve startovacím balíčku
Startovací balíček člena Soukromého klubu 1100,-Kč za každý balíček na základě žádosti
100x registrační list + 100x členské kartičky  250,-Kč zdarma ve startovacím balíčku, jinak dle potřeby (když dojdou) vč. poštovného 

Startovací balíček člena soukromého klubu

Written by Super User
Category:

Startovací balíček člena soukromého klubu

Co obsahuje?

 • Vytištěné Stanovy spolku XCenter.eu, o.s. včetně originálního kulatého razítka spolku s podpisem předsedy spolku
 • Vytištěný Výpis ze Spolkového rejstříku s uvedením zřízení spolku a Rejstříkového soudu, který spolek vede.
 • Vytištěný Výpis z karty člena XCenter.eu, o.s. s potvrzením o členství (Certifikát člena)
 • 2x Pravidla provozu Soukromého klubu - včetně laminace
 • 10x Pravidla provozu Soukromého klubu - nelaminované
 • 4x Označení provozovny "SOUKROMÝ KLUB" - včetně laminace
 • 2x Označení provozovny "Zkrácená pravidla" - včetně laminace (určeno na vchodové dveře, nutné k provozu!)
 • 100x Registrační list člena (návštěvníka) soukromého klubu (tímto se návštěvníci registrují do soukromého klubu)
 • 100x Registrační karta člena (návštěvníka) soukromého klubu (toto nosí návštěvníci soukromého klubu u sebe - tímto se prokazují)
 • Označení na baru: "ZÁKAZ PRODEJE ALKOHOLU A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ OSOBÁM MLADŠÍM 18TI LET" - laminované
 • Označení na baru: "VÝDEJ OBČERSTVENÍ POUZE REGISTROVANÝM ČLENŮM SOUKROMÉHO KLUBU, ZDE NEPROBÍHÁ VOLNÝ PRODEJ" - laminované
 • Označení na baru: "Povinnost elektronické evidence tržeb" - laminované
 • Přístupové údaje k e-mailové adrese člena XCenter.eu, o.s. ve formátu JMENO@xcenter.eu - dodáváme volitelně elektronicky na požádání jen pro zájemce z řad členů
 • Přístupové údaje k VOIP telefonnímu číslu člena XCenter.eu, o.s. ve formátu +420 - 4111 90 XXX (nastaveno pouze na příchozí hovory a hovory v rámci sítě zdarma) - dodáváme volitelně elektronicky na požádání jen pro zájemce z řad členů

Jednotlivé položky balíčku je možné objednat, nebo doobjednat i samostatně (například pokud Vám dojdou). Balíček jako celek je ale cenově zvýhodněný, oproti samostatným  položkám. V ceně balíčku jako celku je i poštovné, v ostatních případech se platí paušální dopravné kurýrní službou GLS, nebo Českou Poštou dle jejich tarifů. Cena samostatných položek bude doplněna po jejich nacenění členskou radou.

Tisk používáme výhradně kvalitní, laserový bez zapnutých jakýchkoliv úspor - tisk je tedy hluboký. K laminaci používáme prověřené laminační kapsy o síle 80mikronů, které jsou léty prověřeny za každého počasí. Každá laminační kapsa prochází laminačním přístrojem třikrát, je tedy dosaženo opravdu poctivého zatavení.